Pola oznaczone * są wymagane.

Podstawowym zakresem działalności Consult Service jest doradztwo i pośrednictwo w wynajmie i
sprzedaży budynków, powierzchni biurowych, lokali użytkowych, gruntów i działek
inwestycyjnych a także całych portfeli nieruchomości.

Doświadczenie w komercjalizacji obiektów osiągnęliśmy m. in. przy obsłudze takich budynków
jak Rondo 1, Ilmet, Atrium Center, Millennium Plaza, WFC i inne. Specjalizujemy
się również w zarzadzaniu, sprzedaży i wynajmie stylowych zabytkowych kamienic,
domów, powierzchni i budynków biurowych.

W dziedzinie gruntów pod zabudowę komercyjną i mieszkaniową współpracujemy stale
z dużymi developerami na rynku polskim oraz z sieciami supermarketów i innych
obiektów usługowych.

Wyszukujemy za każdym razem optymalny wariant dla klienta przeprowadzając szczegółowa
analizę potrzeb firmy w zależności czy jest to powierzchnia biurowa czy tez
teren inwestycyjny.

W razie potrzeby współpracujemy z innymi pośrednikami i agencjami na rynku, co
gwarantuje pełen wachlarz możliwości i przedstawionych ofert dla klienta.
Zapewniamy obsługę doradczą i organizacyjną podczas negocjacji i zawierania
umów.

Consult Service prowadzi także doradztwo dla inwestorów polskich jak i zagranicznych na
rynku z zakresu poprawności funkcjonalnej i komercyjnej oraz rozwoju portfela
nieruchomości.

Nadzór nad inwestycjami, analizę prawną nieruchomości, szacowanie zakresu robót,
przygotowanie koncepcji architektonicznych oraz interior designe.

Przygotowujemywyceny i ekspertyzy techniczne nieruchomości oraz wstępne propozycje
inwestycji.

Consult Service posiada także własne powierzchnie biurowe oraz odpowiednie licencje do
zarzadzanie nieruchomościami.